jump to navigation

วันนี้เหนื่อยจังเลย ง่วงนอนอีกต่างหาก เพราะขับรถเยอะมาก กันยายน 14, 2009

Posted by angkanas in 1.
add a comment
Advertisements

วันนี้สัมนาทางวิชาการได้รับความเป็นอย่างยิ่ง กันยายน 12, 2009

Posted by angkanas in 1.
add a comment

วันศุกร์ คือ ความสุขที่เราฝันถึง กันยายน 4, 2009

Posted by angkanas in 1.
4 comments

วันนี้วันศุกร์แล้วสิ เหมือนจะมีความสุขนะ แต่วันเสาร์-อาทิตย์ก็ไม่ได้หยุดเหมือนเดิม เลยทำใจตั้งใจสอนนักเรียนดีกว่า วันนี้สอนวิชาถนัดเลยค่อนข้างมีความสุข เริ่มสอนวิชาแรกคือ คณิตศาสตร์  และตามด้วยวิทยาศาสตร์  ปิดท้ายชั่วโมงสุดท้ายด้วยการสอนคุณธรรม-จริยธรรมให้กับนักเรียนก่อนปล่อยนักเรียนกลับบ้านก็ยังไม่วายที่จะเน้นย้ำให้นักเรียนอ่านหนังสือเตรียมการสอบ

วันแห่งความเหนื่อยยากในชีวิตครู กันยายน 3, 2009

Posted by angkanas in 1.
add a comment

วันนี้เหนื่อยกว่าทุกวันเพราะครูไปประชุมกันเกือบหมดเกี่ยวกับการเลือกตั้ง อบต. ทำให้ต้องสอนแทนหลายห้อง ตอนเช้าให้นักเรียนฝึกอ่านภาษาไทย ซึ่งเป็นคำพื้นฐานที่ใช้ในชีวิตประจำวัน และต่อด้วยวิชาคณิตศาสตร์ อธิบายก่อน แล้วให้นักเรียนลงมือทำแบบฝึกหัด  สุดท้ายช่วงบ่ายต้องวุ่นวายกับงานพิเศษที่ได้รับมอบหมาย คือ งานพัสดุ  เพราะโรงเรียนได้รับงบประมาณในการซ่อมแซมอาคารประกอบ ทำให้ต้องเปิดให้มีการสอบราคาจ้างกัน และก็เปิดซองวันนี้

กลางสัปดาห์ กันยายน 2, 2009

Posted by angkanas in 1.
add a comment

วันนี้เวรประจำวันพุธ ต้องเดินตรวจนักเรียนให้ทำความสะอาดโรงเรียน เพื่อเป็นการฝึกความรับผิดชอบ  ความซื่อสัตย์  และอื่นๆ  วันนี้นักเรียนมาครบและตั้งใจเรียนพอสมควร ให้นักเรียนตามปกติ และตรวจแบบฝึกหัดก็พบว่านักเรียนมีความสนใจที่จะทำงานมากขึ้น  วันนี้รับครูอัตราจ้างเข้ามาช่วยงาน 1 คน ก็ดูขยันขันแข็งดี  เป็นคนลุยงานเหมือนเราดี

วันที่สองของการเปิดเรียน กันยายน 1, 2009

Posted by angkanas in 1.
add a comment

วันนี้มาแต่เช้าเริ่มสอนชั่วโมงแรกวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เรขาคณิต นักเรียนสนุกสนานดี เพราะเป็นเรื่องที่ยังไม่ยาก ตรวจแบบฝึกหัดไปด้วยเหมือนเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว  วันนี้ช่วยงานผอ. เพราะมีงานด่วนต้องรายงาน สพท.อย.2 ทำให้ต้องกลับบ้านเย็นมากๆ ชั่วโมงสุดท้ายติวนักเรียนเพื่อเตรียมสอบ O-NET / NT ทำให้ต้องทำการบ้านอย่างหนัก

สนุกนักวันนี้ สิงหาคม 31, 2009

Posted by angkanas in 1.
add a comment

วันนี้เปิดเรียนวันจันทร์ยังไม่ค่อยหายเหนื่อยกับการเรียนและการบ้านที่ค่อนข้างเยอะแต่ก็มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบ ตอนเช้าสอนวิทยาศาสตร์ ให้เด็กทำการทดลองทุกคนสนุกสนาน วันนี้ต้องทำเรื่องงบประมาณซ่อมแซมอาคารประกอบต้องเร่งมือทำเพราะใกล้ปิดงบประมาณ ทำให้ต้องเร่งส่งเอกสารโดยด่วน

ทัศนศึกษา สิงหาคม 30, 2009

Posted by angkanas in 1.
1 comment so far

วันนี้ไม่ได้เรียนในห้องเรียน เนื่องจากอาจารย์พาไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ ที่จังหวัดอ่างทอง ในวิชา คุณธรรม จริยธรรม ของผู้บริหาร  ของ ดร.ชิดชัย  สนั่นเสียง  ได้สัมผัสบรรยากาศที่แปลกใหม่ และได้รับความรู้จากท่านเจ้าอาวาสวัดชัยมงคล  ทำให้รู้สึกอยากทำบุญมากยิ่งขึ้น และไปรับฟังการบรรยายต่อเรื่อง” การบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้และการศึกษาดูงาน” โดยท่านกำนันสุรินทร์  นิลเลิศ  ที่ตำบลบางเจ้าฉ่า  อ.โพธิ์ทอง  จ. อ่างทอง  สุดท้ายเดินทางกับมหาวิทยาลัยด้วยความสนุกปนเหนื่อยๆ

วันเสาร์เรียนอีกและ สิงหาคม 29, 2009

Posted by angkanas in 1.
add a comment

วันนี้ตอนเช้าเรียนวิชาวิทยาการวิจัย ของ ดร. กีรติ  ศรีวิเชียร มีงานวิจัยที่ต้องทำงานกลุ่ม และต้องนำเสนอ โดยใช้ Program Powerpoint กลุ่มของข้าพเจ้านำเสนอไปด้วยดี แต่ก็มีข้อ Comment หน่อย

       ส่วนช่วงบ่ายเรียนวิชาคอมพิวเตอร์สำหรับบัณฑิตศึกษา ได้รับความรู้ค่อนข้างเยอะ และเป็นประโยชน์ แต่เพื่อนๆหลายคนตามไม่ค่อยทันเพราะพื้นฐานคอมพิวเตอร์ไม่ค่อยแข็งแรง

ท่องเที่ยวทั่วไทย สิงหาคม 29, 2009

Posted by angkanas in ท่องเที่ยว.
add a comment

app0008